Vernisáž

Vernisáž

Akadémia - plagát

Akadémia – plagát

Pozývame Vás na akcie Evanjelickej spojenej školy v Prešove:

 • Vernisáž spojenú s predajom výtvarných prác a fotografií žiakov školy
  25.10.2017 o 16:00
  BÚ VD ECAV, Hlavná 137 Prešov

  Výťažok z predaja bude použitý na podporu občianskeho združenia MALÍČEK, ktoré pomáha rodinám predčasne narodených detí: www.nasmalicek.sk

 • Akadémia – Reformácia 500
  25.10.2017 o 17:00
  Dvorana BÚ VD ECAV, Hlavná 137, Prešov

  Účinkujú žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia.