Pozývame Vás na 20. dištriktuálny deň VD ECAV „REŠTART“.

Nedeľa 9.7.2017 o 9:30
Mestská športová hala Prešov

o 14:00 OPERA: Hrad prepevný
Skomponovaná k 500. výročiu reformácie od Víťazoslava Kubičku s dirigentom Adrianom Kokšom a sólistami SND Bratislava.

„V pravý čas som ťa vypočul, v deň spásy som ti pomohol; utvoril som ťa a dal za sprostredkovateľa zmluvy národom: aby si obnovil krajinu a do vlastníctva odovzdal spustošené dedičstvá.“ Izaiáš 49, 8

Pozrite si program stretnutia: Program DD 2017