Prvý marcový víkend sa v Prešove konal 27. ročník konferencie Modlitebného spoločenstva, ktorej téma bola zameraná na Ježiša Krista v súvislosti s veršom z Listu Židom 13,8:

„Ježiš Kristus ten istý, včera, dnes i naveky.“

Zamyslenia nad Božím slovom, piesne a hlavne modlitby boli ústredným programom sobotného dňa. Bolo  povzbudením stretnúť a vidieť v modlitebných zápasoch ľudí, pre ktorých je modlitba jeden z pevných pilierov ich vzťahu s Bohom. Ľudí, ktorí zápasia predovšetkým na modlitbách za svoje rodiny, za svoje spoločenstvo, cirkev ako aj za veci verejné.

V pr