Adventný koncert komorného speváckeho zboru CHORUS VIA MUSICA PREŠOV

13. decembra 2015 o 18:00 hod. Evanjelický a.v. kostol Sv. Trojice v Prešove.

VŠETCI STE SRDEČNE POZVANÍ A VÍTANÍ.