Cirkevný zbor prevádzkuje od roku 2000 predajňu kresťanskej literatúry PATMOS. Predajňa slúži nielen členom ná