Služby Božie

Home/Služby Božie

Nedeľa večnosti

21. novembra 2021
Zjavenie Jána 21, 1 - 7: Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet. 2 A videl som sväté…

24. nedeľa po Svätej Trojici

14. novembra 2021
Mal 3, 19 - 21: Lebo, hľa, prichádza deň, horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všetci spupní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou, a prichádzajúci deň ich spáli - vraví…

Pamiatka reformácie

31. októbra 2021
Mt 10, 24 - 33: Nie je učeník nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána. 25 Dosť, keď je učeník ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána…

21. nedeľa po Svätej Trojici

24. októbra 2021
Žid 11, 1 - 10: Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. 2 Ňou si predkovia získali (dobré) osvedčenie. 3 Vierou chápeme, že veky…

20. nedeľa po Svätej Trojici

17. októbra 2021
2 Tim 4, 9 - 18: Poponáhľaj sa, aby si rýchlo prišiel ku mne, 10 lebo Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie,…

19. nedeľa po Svätej Trojici

10. októbra 2021
Jer 15, 10 a 15 - 19: Beda mi, matka moja, že si ma zrodila, muža sporu a sváru pre celú krajinu. Nepožičiaval som, ani mne nepožičiavali, predsa ma všetci…
Žalm 65, 10 - 14: Navštevuješ zem a napájaš ju, hojne ju obohacuješ. Potok Boží plný vody; pripravuješ im obilie. Vskutku takto ju pripravuješ: 11 jej brázdy zvlažuješ, jej hrudy…

17. nedeľa po Svätej Trojici

26. septembra 2021
1. Tes 1, 1 - 10: Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj! 2 Ďakujeme Bohu za všetkých…
Go to Top