23. nedeľa po Sv. Trojici

23. nedeľa po Sv. Trojici
15. novembra 2020

23. nedeľa po Sv. Trojici

Kazateľ:
Passage: 1 Tes 5, 9 - 11
Typ Kázne:

1 Tes 5, 9 - 11: Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme. Preto sa potešujte vospolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte.