Kázne

Home/Kázne/

Nedeľa po Vstúpení

24. mája 2020
Izaiáš 63, 19 a 64, 1 - 5: Takí sme, akoby si nad nami oddávna nepanoval, ako tí, nad ktorými nikdy neodznelo Tvoje meno. Kiežby si pretrhol nebesá a zostúpil,…
2 Kron 7, 13 - 14 Keď uzavriem nebesá, takže nebude dažďa, alebo prikážem kobylkám vy žrať zem, alebo dopustím na svoj ľud mor, ľud môj, ktorý je pomenovaný po…

Večerné služby Božie

7. mája 2020
Lk 13, 6 - 9: A povedal toto podobenstvo: Ktosi mal figovník zasadený vo vinici. A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. 7 Povedal teda vinohradníkovi: Ajhľa, už tri…
Žalm 150 1 Haleluja! Chváľte Boha v Jeho svätyni, chváľte Ho na Jeho mocnej oblohe! 2 Chváľte Ho pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť! 3 Chváľte…

2. nedeľa po Veľkej noci

26. apríla 2020
Ján 10, 11 - 16 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. 12 Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí…

1. nedeľa po Veľkej noci

19. apríla 2020
Ján 20, 19-28: 19 V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac…

2. slávnosť veľkonočná

13. apríla 2020
11 Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu 12 a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom…

1. slávnosť veľkonočná

12. apríla 2020
Ezechiel 37, 12 - 13: Preto prorokuj a povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu…