Kázne

/Kázne/

9. nedeľa po Sv. Trojici

18. augusta 2019
Biblický text - Žalm 118, 8-9: Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v človeka. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v kniežatá.

8. nedeľa po Sv. Trojici

11. augusta 2019
Kázeň na biblický text - List Filipským 4, 10-20: Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvila vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na…

7. nedeľa po Sv. Trojici

4. augusta 2019
Kázeň na biblický text Lk 8, 1-3: Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a dvanásti s Ním. A niektoré ženy, ktoré uzdravil…

6. nedeľa po Sv. Trojici

28. júla 2019
Kázeň na text z prvého listu apoštola Petra: "...ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je…

5. nedeľa po Sv. Trojici

21. júla 2019
Kázeň na text z evanjelia podľa Jána 5, 1 - 18: Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda,…

4. nedeľa po Sv. Trojici

14. júla 2019
Biblický text - Lk 6, 36 - 42: Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám…
Biblický text - Ezechiel 18, 21 - 24 a 30 - 32: Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo…
Biblický text - Ján 17, 1-5 a 9-20: Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba, ako si…