Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 8. marca 2024 rozlúčili v Prešove so sestrou Máriou Papcunovou, 69 r.
  • Vaše 1%, 2