Oznamy

  • V sobotu 24. 2. 2023 bol v našom chráme pokrstený syn Dávid, rodičov Daniela Pankucha a Lucie r. Andrejkovej.
  • Evanjelická zákla