Oznamy

  • Dňa 12. 2. 2024 o 17.00 h sa uskutoční zasadnutie zborového výročného a účtovného presbyterstva na fare.

Miloda