Oznamy

 • V utorok 25. 7. 2023 boli v našom chráme pokrstené deti Sofia, Ema a Lea rodičov Mareka Daňka a Patrície r. Kurejovej,
 • V sobotu 29. 7. 2023 dcéra Sabína, rodičov Enrika Sabola a Kristíny r. Michaličkovej.
 • Dorastový výlet sa uskutoční v termíne 22. 8. – 27. 8. 2023 vo Vyšnej Slanej.
  Bližšie informácie a prihláška: https://patmos.sk/dorast/vylet/
 • Misijné dni VD ECAV sa uskutočnia v termíne 31. 8. 2023 – 3. 9. 2023 v Ľubovnianskych Kúpeľoch (Hotel SOREA) Téma: POŠTA PRE TEBA
  Registrácia: https://vdecav.sk/dni/

Milodary

 • Pri 5. výročí úmrtia drahého manžela a otca Jána Šlosára s vďakou a láskou spomína manželka a synovia s rodinami a obetujú na CZP 50,- €.
 • Pri krste detí Sofie, Emy a Ley rodičia ďakujú za požehnanie a milosť a obetujú na CHB 60,- €, stará mama prosiac o ich vedenie a ochranu v živote obetuje na CHB 50,- €.
 • Bohuznáma sestra spomína s vďakou a láskou na svojho manžela pri 10. výročí jeho úmrtia, zároveň si spomína na všetkých ostatných zosnulých v rodine a obetuje na CZP 50,- €.
 • Sestra Čandová pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na DTF 20,-€.
 • Rodina Babejová pri úmrtí Margity Kažimírovej z Brezova, ktorá odišla do večnosti vo veku 93 rokov obetuje namiesto venca na CHB v Prešove 50,- €.