Oznamy

  • V utorok 25. 7. 2023 boli v našom chráme pokrstené deti Sofia, Ema a Lea rodičov Mareka Daňka a Patrície r. Kurejovej,
  • V sobotu