Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 21.7.2023 v Prešove rozlúčili s bratom Jurajom Luteránom, 88 r.
 • 22.7.2023 sme sa v Prešove rozlúčili so sestrou Zuzanou Bodokiovou rod. Hurnou, 42 rokov
 • V sobotu 22. 7. 2023 uzavreli v našom chráme manželstvo Pavol Ferčák a Erika Petránová
 • Dorastový výlet sa uskutoční v termíne 22. 8. – 27. 8. 2023 vo Vyšnej Slanej.
  Bližšie informácie a prihláška: https://patmos.sk/dorast/vylet/

Milodary

 • Pri krste dcéry a vnučky Vie obetujú vďační rodičia a stará mama na CZP 50,- €.
 • Bratia a sestry z Vyšnej Vole pri návšteve Chrámu Sv. Trojice v Prešove obetujú na CHB 43,20 €.
 • Novomanželia Pavol a Erika Ferčákovci pri uzavretí manželstva obetujú s vďakou voči Pánu Bohu na CZP 150,- €
 • Pri poslednej rozlúčke s Jurajom Luteránom obetuje smútiaca rodina
  100 ,- € na CZP.
 • Rodina Hurná pri poslednej rozlúčke so Zuzanou Bodokiovou obetuje na CZP 100 ,- €.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 80 rokov spomína na zosnulých v rodine a obetuje na CHB 50,- € a DTF 10,- €.
 • Bohuznáma sestra pri príležitosti 80. narodenín ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie, milosť a lásku a prosí do ďalších rokov života o Božie vedenie a ochranu. Zároveň spomína s láskou a vďakou na zosnulých rodičov a súrodencov a obetuje na CZP 100,- €.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu za prejavenú doterajšiu milosť a požehnanie obetuje na dorastový tábor 190,- €.