Oznamy

 • V sobotu 8. 7. 2023 bola v našom chráme pokrstená dcéra Lara, rodičov Petra Sýkoru a Andrey r Karnišovej
 • Dorastový výlet sa uskutoční v termíne 22. 8. – 27. 8. 2023 vo Vyšnej Slanej. Bližšie informácie a prihláška: https://patmos.sk/dorast/vylet

Milodary

 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na opravu kostola a TV prenosy 300,- €.
 • Bohuznáma rodina pri 20. výročí úmrtia mamy a starej mamy obetuje na modlitebňu v Janove a na opravu zvonice 100 ,- €.
 • Bohuznáma rodina pri uzavretí manželstva dcéry prosí o požehnanie, ďakuje za doterajšiu milosť a obetuje na CHB 100,- €.
 • Bohuznámy brat pri 31. výročí úmrtia mamy, s úctou a láskou spomína na všetkých zosnulých v rodine a obetuje na CZP 100,- € a na DTF 10,- €.
 • Rodina Pagurková pri poslednej rozlúčke s drahým manželom a otcom Jánom Milanom Pagurkom obetuje na CZP 100,- €
 • Pri nedožitých 80. narodeninách Milana Šimka s láskou a vďakou spomína manželka s deťmi a obetuje na opravu chrámu 100,- €.
 • Bohuznáma rodina pri 10. výročí úmrtia otca, dedka a pradedka obetuje 70,- € na CZP
 • Bohuznáma rodina prosí o silu pre ťažko chorú dcéru a obetuje na CZP 30,- €
 • Dcéra Ľubica pri spomienke na drahého otca Andreja Ferenca zosnulého pred dvoma rokmi obetuje na modlitebňu v Janove 50,- €