Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 29. 6. 2023 v Orkucanoch rozlúčili s bratom Jánom Milanom Pagurkom, 79 r.
 • V sobotu 1. 7. 2023 boli v našom chráme pokrstené deti: syn Leonard, rodičov Stanislava Novotného a Diany Hoffmanovej, syn Samuel, rodičov Miroslava Cigána a Silvie r. Giraškovej
 • Počas letných prázdnin nebudú vysielané SB online.
 • Dorastový výlet sa uskutoční v termíne 22. 8. – 27. 8. 2023 vo Vyšnej Slanej. Bližšie informácie a prihláška: https://patmos.sk/dorast/vylet

Milodary

 • Bohuznamy brat pri prile.itosti .ivotneho jubilea a spomienke na nebohu man.elku a mamu obetuje na CZP 100,- ..
 • Pri spomienke na drahu mamu Pavlinu Hadbavnu pri jej nedo.itych 80. narodeninach spominaju s laskou dcery a synovia s rodinami. Pri tejto prile.itosti obetuju na CHB 100,- ..
 • Bohuznama rodina pri po.ehnani man.elstva a krste vnu.ky Viktorie obetuje na CHB v Pre.ove 50,- . a na modliteb.u v Janove 20,- ..
 • Rodičia a starí rodičia pri krste vnu.ky Timei obetuju na CZP 70,- . a na ine ciele 30,- ..
 • Bohuznama sestra s laskou spomina na svoju drahu mamu pri 100. vyro.i jej narodenia a venuje na CHB 25,- ..
 • Bohuznama sestra z v.a.nosti vo.i Panu Bohu za po.ehnanie a vypo.utie modlitieb venuje na CHB 50,- ..
  . Stari rodi.ia Ku.nirovci pri uspe.nom ukon.eni V. vnu.ky Katky z v.a.nosti vo.i Panu Bohu obetuju 100,-. na CHB.
  . Rodina Chalupkova pri .ivotnom jubileu man.ela a otca a pri soba.i dcery .akuje Panu Bohu za doteraj.iu milos. a vedenie. Prosi o Bo.ie po.ehnanie do .al.ich dni a obetuje na opravu chramu 300,- ..
  . Mladoman.elia David a Katarina Gregovci-Jakubovci pri prile.itosti vstupu do man.elstva s prosbou o Bo.ie po.ehnanie obetuju pre mlade. 35,- . a pre detsku besiedku 35,- ., zideni hostia na svadbe obetuju na CHB 106,- ..
  . Bohuznama rodina z v.aky vo.i Panu Bohu pri .ivotnom jubileu drahych rodi.ov obetuje na CHB 210,- ..
  . Bohuznama rodina z v.a.nosti vo.i Panu Bohu pri spomienke na rodi.ov obetuje na CHB 10 000,- CZK.