Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 10. 6. 2023 rozlúčili v Malom Šariši so sestrou Jolanou Dučaiovou r. Hudákovou, 68 r.
 • V sobotu 10. 6. 2023 bola v našom chráme pokrstená dcéra Margaréta, rodičov Miroslava Hrušku a Nikoly Botkovej.
 • 10. 6. 2023 uzavreli v našom chráme manželstvo Martin Baloga a Simona Vaňová.
 • Pozývame Vás na Dištriktuálny deň VD, ktorý sa uskutoční 18. 6. 2023 v Bardejove. Autobus je zabezpečený, nahlasovanie u kurátorov a na FÚ.

Milodary

 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 75 rokov ďakuje pánu Bohu za doterajšie požehnanie a pri spomienke na zosnulých v rodine obetuje na CHB v Prešove 50,- € a na CHB v Rokycanoch 50,- €.
 • Bohuznáma sestra z Petrovian pri 75. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za všetko požehnanie a porúča sa do Jeho rúk a obetuje na CHB 30,- €.
 • Pri 2. výročí úmrtia milovaného syna, obetavého a starostlivého manžela a otca, venuje mama na CZP 100,- €.
 • Bohuznáma rodina pri životnom jubileu 60-tych narodenín brata Juraja Lenhardta, mu praje do ďalších rokov pevné zdravie a hojnosť Božieho požehnania aj pre celú jeho rodinu, pri tejto príležitosti obetuje na CHB 50,- €, pre spevokol 25,- € a na online prenosy 25,- €.
 • Pri nedožitých 110-tych narodeninách (17. 6.) láskavej a obetavej mamy a starej mamy Eleny Kočerhovej r. Prokopovej s úctou spomína dcéra s rodinou a pri tejto príležitosti obetuje 100,- € na CHB.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CHB 10,- € a na online prenosy 10,- €.
 • Brat Juraj Lenhardt pri životnom jubileu 60 rokov ďakuje za Božie požehnanie a milosť a obetuje na opravu organu 100,- €.
 • Bohuznáma sestra pri 70-tych narodeninách ďakuje Pánu Bohu za všetko požehnanie v rodine a porúča sa do Božej ochrany a vedenia do ďalších rokov života a obetuje na CHB 50,- €.
 • Bohuznáma sestra ďakuje za Božiu ochranu pri operácii sestry a vnuka. Pri náhlej smrti manžela prosí o Jeho silu a pomoc a obetuje na CZP 60,- €.