Oznamy

  • V nedeľu 21. 5. 2023 boli v našom chráme pokrstené deti: Eliška, dcéra Tomáša Vysockého a Ľudmily r. Lenhardtovej, Jonáš, syn Jakub