Oznamy

 • V nedeľu 21. 5. 2023 boli v našom chráme pokrstené deti: Eliška, dcéra Tomáša Vysockého a Ľudmily r. Lenhardtovej, Jonáš, syn Jakuba Ducára a Anny r. Lacovej.
 • Pozývame vás na hudobno-recitačný koncert pri príležitosti životného jubilea zborového kantora Juraja Lenhardta v piatok 9. júna 2023 o 18.00 h v chráme Sv. Trojice v Prešove. Vstup voľný.
 • Pozývame Vás na Dištriktuálny deň VD, ktorý sa uskutoční 18. 6. 2023 v Bardejove. V prípade záujmu pôjde autobus, nahlasovanie u kurátorov a na FÚ.

Milodary

 • Pri konfirmácii Petry Mihočovej venujú rodičia a stará mama Mihočová 100,- € pre potreby CZ.
 • Starí rodičia pri konfirmácii vnuka Miroslava Cinu obetujú z vďačnosti na CHB 30,- € a online prenosy 20,- €.
 • Pri príležitosti konfirmácie Karin Timkovej obetujú z vďačnosti rodičia, starí rodičia a krstní rodičia 50,- € na CHB a 50,- € pre mládež.
 • Stará mama a krstná mama pri konfirmácii Alexandry Lukáčovej venujú na CHB 50,- €.
 • Starí rodičia a krstní rodičia pri konfirmácii Adelky Zborovjanovej obetujú na CHB 70,- €, DTF 10,- €, Relevant 10,- € a pre mládež 10,- €. Rodičia pri konfirmácii obetujú na CZP 100,- €.
 • Pri konfirmácii Mateja a Natálie Harčárovcov vďační rodičia, starí rodičia a krstní rodičia s prosbou o Božie vedenie a požehnanie obetujú 200,- € na opravu chrámu.
 • Pri konfirmácii Danielky a Mateja Hromjakovcov vyprosujú pre nich Božiu milosť rodičia, starí a krstní rodičia a obetujú 100,-€ na chrám a 50,-€ pre mládež.
 • Rodičia, starí rodičia a krstní rodičia pri krste Rebeky Havrillovej s vďačnosťou voči Pánu Bohu a s prosbou o Božie požehnanie obetujú na opravu chrámu 100,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke so sestrou Margitou Strakovou z Križovan obetuje na modlitebňu v Kojaticiach svatka Pavlína Macejová 30,- €, nevesta Mária Straková 30,- €, vnuk Richard a vnučka Zuzana 40,- €, spolu 100,- €. Zároveň si spomínajú na ostatných zosnulých v rodine.
 • Bohuznámi starí rodičia prosia o Božie vedenie pre vnuka Noela a ďakujú za dar sviatosti Krstu svätého, obetujú na opravu chrámu 50,- €, online prenosy 20,- € a na DTF 10,- €.
 • Bohuznáma sestra a brat pri príležitosti 50. narodenín prosia o ďalšie požehnanie a ochranu, s vďakou obetujú 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra s rodinou obetuje pri 18. výročí úmrtia manžela Jozefa Kendického a jeho nedožitých 85. narodeninách na modlitebňu v Kojaticiach 50,- €, na DTF 10,- € a pre Červenicu 10,- €. Zároveň s láskou spomína na nedávno zosnulú švagrinú Jolanu Kendickú,