Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove 10. 5. 2023 rozlúčili s bratom Pavlom Bahýlom, 82 r. 11. 5. 2023 s bratom Jozefom Hudákom, 64 r.
 • V sobotu 13. 5. 2023 boli v našom chráme pokrstené deti Tea a Timotej, rodičov Antona Gašparíka a Silvie r. Čurlíkovej, dcéra Diana, rodičov Daniela Čurlíka a Dariny r. Biattovej.
 • Pozývame Vás na Dištriktuálny deň VD, ktorý sa uskutoční 18. 6. 2023 v Bardejove. V prípade záujmu pôjde autobus, nahlasovanie u kurátorov a na FÚ.

Milodary

 • Bohuznáma rodina pri krste syna a vnuka Lucasa obetuje s vďakou voči Pánu Bohu na CZP 100,- € a na DTF 10,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke s Andrejom Mihokom obetuje pozostalá rodina a rodina zídená na kare na opravu chrámu Božieho v Prešove 250,- €.
 • Bohuznámi súrodenci spomínajúc na zosnulých rodičov, otca pri nedožitých 100. narodeninách obetujú na opravu chrámu v Prešove 100,- €.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na všetkých v rodine zosnulých obetuje na CHB 50,- € a na DTF 10,- €.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť a požehnanie a prosí o ochranu pri operácii, tiež vyprosuje o pomoc a požehnanie pre deti a ich rodiny a obetuje na CZP 150,- €.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP ďakuje za Božie požehnanie a milosť a obetuje na CHB 50,-€.
 • Bohuznáma rodina ďakuje za zdravie, za milosť, ktorá sa jej dostáva od Pána Boha a obetuje na CHB 20,- €, spevokol 20,- €, pre Červenicu 20,- € a na DTF 10,- €.
 • Mladomanželia Hrehoroví pri uzavretí manželstva obetujú na CHB 50,- €.
 • Sestra Božena Lipková z vďačnosti voči Pánu Bohu pri platení CP obetuje na online prenosy 10,- €, CHB 10,- € a DTF 20,- €.