Oznamy

  • V nedeľu 23. 4. 2023 bol v našom chráme v Rokycanoch pokrstený syn Peter, rodičov Petra Olejára a Daniely r. Kačmárovej.
  • V sobotu 29. 4. 2023 uzavreli v našom chráme manželstvo Milan Hrehor a Dominika Ivanková

Milodary

  • Pri príležitosti 30. výročia uzavretia manželstva, z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje rodina Gallová zo Záhradného 50,- € na CHB v Prešove.
  • Mladomanželia Bidovskí z vďačnosti voči Pánu Bohu, prosiac o Božie požehnanie na spoločnej ceste životom obetujú 100,- € na CHB a svadobní h ostia formou zbierky na svadbe 200,- €.
  • Bohuznáma sestra obetuje na DTF 20,- €.
  • Bohuznáma rodina pri platení CP obetuje z vďačnosti voči Pánu Bohu na CZP 40,- €.
  • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 75 rokov ďakuje za Božie požehnanie a milosť, zároveň si spomína na rodičov pochovaných v Rokycanoch a obetuje na CHB v Rokycanoch 50,- € na CHB v PO 50,- € a na DTF 10,- €.
  • Bohuznáma rodina pri platení CP ďakuje za Božie požehnanie a spomína na všetkých zosnulých v rodine a obetuje pre Relevant 30,- € a na online prenosy 20,- €.