Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 17. 4. 2023 v Kojaticiach rozlúčili so sestrou Jolanou Kendickou, 72 r.
 • V sobotu 22. 4. 2023 uzavreli v našom chráme manželstvo Matúš Bidovský a Simona Krajňáková
 • Vaše 2% z dane môžete venovať neziskovej organizácii Relevant. relevant.sk/2-percenta

Milodary

 • Bohuznáma sestra dožívajúc sa 80. narodenín ďakuje Pánu Bohu za ochranu a prosí o zdravie a požehnanie pre deti, vnúčatá a celú rodinu. Na obnovu fasády kostola obetuje 100,- € a na DTF 20,- €.
 • Rodina Iľová pri poslednej rozlúčke s drahým manželom a otcom obetuje na CZP 50,- €.
 • Bohuznáma rodina s láskou spomína na otca pri 40. výročí úmrtia a obetuje na CZP 300,- €.
 • Novomanželia Pálloví pri sobáši obetujú na CHB 40,- €.
 • Bohuznáma rodina z Dunajskej Lužnej prosí za chorého brata Jána, aby mu Pán Boh prinavrátil zdravie, doprial mu ďalšie dni a roky života v kruhu jeho rodiny a zároveň prosí, aby dobrotivý Pán Boh viedol rozum a ruky lekárov. Obetuje 100,-€ na opravu chrámu.
 • Bohuznáma sestra pri 30. narodeninách syna Martina ďakuje Pánu Bohu za milosť a zdravie celej rodiny a obetuje na CHB v Prešove 50,- € a pre fíliu Petrovany 50,- €.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na dcéru Michaelu, synovca Vladimíra a ostatných zosnulých v rodine, ďakuje za Božie požehnanie a obetuje na online prenosy 5,- €, na DTF 5,- € a na CHB 50,- €.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP ďakuje za Božie požehnanie a obetuje na CZP 100,- €.
 • Pri pohrebnej rozlúčke so zosnulou sestrou Jolanou Kendickou obetuje sestra Anna Tomajková s rodinou a brat Milan Kendický s rodinou 300,- € na opravu chrámu.
 • Bohuznáma rodina pri 23. výročí úmrtia drahej mamy a 8. výročí úmrtia brata spomína s láskou aj na ostatných zosnulých v rodine a obetuje na CZP 70,- €.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za milosť a požehnanie a prosí o vedenie a ochranu do ďalších dní života. Obetuje na CHB 50,- € a pre spevokol 50,- €.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti 4. narodenín svojej vnučky Ellie ďakuje Pánu Bohu za doterajšie dobrodenia a vyprosuje pre ňu do ďalších rokov života Božie požehnanie. Súčasne si s láskou spomína na 110. nedožité narodeniny svojej matky a s láskou a úctou spomína na všetkých zosnulých v rodine. Obetuje na CZP 80,- € a na DTF 20,- €.