Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v utorok 11. 4. 2023 na Solivare rozlúčili so sestrou Gabrielou Lehotskou r. Boháčovou, 65 r.
 • V sobotu uzavreli v našom chráme manželstvo Miroslav Kušnír a Miriam Malá, Juraj Páll a Zuzana Lukačová – Jacková
 • Na budúcu nedeľu 23. 4. 2023 sa uskutoční v rámci SB o 9.00 h volebný konvent na voľbu seniora a seniorátneho dozorcu ŠZS.
 • Vaše 2% z dane môžete venovať neziskovej organizácii Relevant. relevant.sk/2-percenta

Milodary

 • Pri 9. výročí úmrtia Jána Saloku si s láskou spomína manželka a synovia s rodinami a obetujú na CZP 50,- €.
 • Bohuznáma sestra si s láskou spomína na svoj drahú mamu pri jej nedožitých 100. narodeninách, ďakuje Pánu Bohu za milosť a obetuje na opravu chrámu 60,- € a na DTF 10,- €.
 • Bohuznáma sestra z DSS Náruč pri prijatí darov VP s láskou spomína na sestru Annu Rubisovú a obetuje na CZP 20,- € a DTF 10,- €.
 • Rodičia a starí rodičia pri krste Elišky obetujú z vďačnosti voči Pánu Bohu na CHB 40,- €.
 • Bohuznáma sestra ďakuje za pomoc a požehnanie pri operácii zaťa Jožka, prosí o jeho uzdravenie a obetuje na CZP 50,- €.
 • Sestra Katarína Nájemníková pri 1. výročí úmrtia manžela Karla Nájemníka si na neho s láskou spomína a ďakuje Pánu Bohu aj pri narodení pravnuka Karolka, obetuje na opravu chrámu 70,- €.
 • Bohuznáma rodina pri poslednej rozlúčke s drahou manželkou, mamou, sestrou, švagrinou Gabrielou a pri spomienke na drahú mamu, ktorá odišla pred 3 rokmi obetuje formou zbierky na CHB 300,- €.
 • Bohuznámi manželia pri platení CP obetujú 70,- € na CZP a 20,- € na DTF.
 • Sestra Zuzana Filipová z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CZP 20,- €.