Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 17. 3. 2023 rozlúčili v Prešove s bratom Dušanom Gregom, 77 r. v Janove so sestrou Máriou Kačmárovou r. Richtárikovou, 89 r.
 • V sobotu 18. 3. 2023 bola v našom chráme pokrstená dcéra Soňa, rodičov Róberta Ľubockého a Moniky r. Mižišinovej
 • Vaše 1%, 2% alebo 3% z dane môžete venovať neziskovej organizácii Relevant a tým pomôžete: rozvíjať aktivity s mladými ľuďmi v klubovni PUZZLE, pripravovať dievčatá z Hniezda na samostatný život, poskytovať opatrovateľskú službu pre seniorov v našom meste Tlačiva nájdete na stránke: www.relevant.sk/2-percenta
 • Milí priatelia, sestry a bratia, zjednoťme sa znova na modlitbách a pôste. Pozývame vás do „Pôstnej reťaze“. Ak sa rozhodnete zapojiť, môžete sa zapísať v kalendári, ktorý nájdete na modlitby.patmos.sk
 • Pozývame vás na Benefičný koncert pre Emku, ktorý sa uskutoční 19. marca 2023 o 17.00 h v Chráme Svätej Trojice v Prešove.
  Na organe hrá Mgr. Art. Marta Gáborová. https://www.donio.sk/pomozme-emke-sa-dostat-na-operaciu-do-nemecka
 • Dobrovoľné darovanie krvi 5. 4. 2023 od 8.00 do 11.00 h v priestoroch veľkej zasadačky Evanjelického kolégia.
  Nahlásiť sa môžete aj na farskom úrade. 051/77259 25 email: ev.fara@patmos.sk

Milodary

 • Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Bohuznáma sestra z Podhradíka, z vďačnosti voči Pánu Bohu, pri liečbe svojej dcéry obetuje na opravu kostola 100,- € a na živé vysielanie 20,- €.
 • Bohuznáma rodina pri uložení urny drahého manžela a otca obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie a zdravie a obetuje 100,- € na opravu kostola, 20,- € pre modlitebňu v Janove a 10,- € na DTF.
 • Bohuznáma rodina pri prislúžení VP v domácnosti obetuje na DTF 10,- € a na benefičný koncert pre Emku obetuje 20,- €.
 • Bohuznáma rodina pri príležitosti nedožitých 70. narodeninách manžela a otca oferuje na cirkevno zborové ciele 30,- €.
 • Rodina Nemčíková ďakuje za Božie požehnanie pre celú rodinu a obetuje 50,- € na CHB.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZP.