Oznamy

 • Pozývame vás na Benefičný koncert pre Emku, ktorý sa uskutoční 19. marca 2023 o 17.00 h v Chráme Svätej Trojice v Prešove. Na organe hrá Mgr. Art. Marta Gáborová. https://www.donio.sk/pomozme-emke-sa-dostat-na-operaciu-do-nemecka
 • Dobrovoľné darovanie krvi 5. 4. 2023 od 8.00 do 11.00 h v priestoroch veľkej zasadačky Evanjelického kolégia. Nahlásiť sa môžete aj na farskom úrade.051/77259 25 email: ev.fara@patmos.sk
 • Vaše 1%, 2% alebo 3% z dane môžete venovať neziskovej organizácii Relevant a tým pomôžete: rozvíjať aktivity s mladými ľuďmi v klubovni PUZZLE, pripravovať dievčatá z Hniezda na samostatný život, poskytovať opatrovateľskú službu pre seniorov v našom meste Tlačiva nájdete na stránke: www.relevant.sk/2-percenta

Milodary

 • Bohuznámy brat spomína na zosnulého otca a priateľa Daniela, prosí o zdravie pre celú rodinu a pomoc pri operácii syna a brata. Pri tejto príležitosti obetuje 30,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na manžela a ostatných zosnulých v rodine obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu, s prosbou o Božie požehnanie obetuje 30,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 40,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP ďakuje za Božie požehnanie a venuje 100,- € pre Ukrajinu.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 70,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 75 rokov ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie a ochranu a prosí o milosť a zdravie do ďalších rokov. Zároveň s láskou spomína na zosnulých rodičov a obetuje 40,- € pre modlitebňu v Petrovanoch, 50,- € na opravu chrámu a 10,- € na DTF.
 • Bohuznámi manželia pri platení CP ďakujú Pánu Bohu za 46 rokov spoločného života, spomínajú na zosnulých rodičov pochovaných v Červenici, Petrovanoch a Žehni, prosia o Božiu ochranu a požehnanie do ďalších rokov a obetujú na opravu kostola 100,- €, pre Ukrajinu 50,- € a DTF 15,- €.
 • Bohuznáma sestra pri prijatí Večere Pánovej v nemocnici prosí o Božiu pomoc a milosť, obetuje 40,-€ na opravu chrámu.
 • Pri 30. výročí úmrtia otca Ondreja Maceja si na neho s láskou a vďakou spomína dcéra Oľga s rodinou a obetuje na Relevant 40,- €.
 • Bohuznáma rodina pri spomienke na zosnulých rodičov obetuje 20,- € na CHB.
 • Ofera z nedele 26. 2. 2023 na núdzovú a humanitárnu pomoc po ničivom zemetrasení v Turecku a Sýrii bola vo výške 645,30 €.