Oznamy

 • 19. 2. 2023 boli v našom chráme pokrstené deti: syn Brian, rodičov Róberta Kulhánka a Moniky r. Kancianovej, dcéra Eva, rodičov Ľudovíta Imricha a Magdalény r. Žilinskej.
 • V piatok 3. 3. 2023 o 18.30 h sa uskutoční ekumenický Svetový deň modlitieb v gréckokatolíckom chráme Povýšenia svätého Kríža na Sekčove (oproti Kauflandu). Srdečne vás pozývame.
 • Milí priatelia, sestry a bratia, zjednoťme sa znova na modlitbách a pôste. Pozývame vás do „Pôstnej reťaze“. Ak sa rozhodnete zapojiť, môžete sa zapísať v kalendári, ktorý nájdete na  modlitby.patmos.sk

Milodary

 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na opravu kostola.
 • Bohuznámy brat pri životnom jubileu 70 rokov ďakuje Pánu Bohu za prežité roky, odovzdáva sa do Božích rúk vo svojej ťažkej chorobe a spolu s deťmi a manželkou spomínajú na rodičov z oboch strán a oferujú 100,- € na CHB a 20,- € na online prenosy.
 • Vďační rodičia pri krste dcéry Evy s prosbou o ochranu, milosť a Božie požehnanie pre všetkých obetujú na opravu chrámu 50,- €, 10,- na DTF a 10,- € a na online prenosy.
 • Bohuznámi manželia pri 41. výročí sobáša ďakujú Pánu Bohu za milosť, zdravie, ochranu a požehnanie celej rodiny a obetujú 100,- € na opravu kostola a 10,- € na online prenosy.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu pri platení CP si spomína na zosnulých v rodine a obetuje 130,- € na opravu kostola, 20,- € na oferu a 20,- € na ev. východ.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahým manželom, otcom a starým otcom Jaroslavom Dudášom obetuje manželka Marta 50,- € na CZP, sestra Milka 50,- € na CZP a rodina zídená na kare formou zbierky obetuje 305,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra z vďaky za požehnanie počas 60-tich rokov života obetuje 100,-€ na CZP a prosí o Božiu milosť pre svojich blízkych, hlavne o zdravie pre svoju dcéru.
 • Pri spomienke na rodičov Imricha a Alžbetu Železníkových obetuje dcéra Milena s rod. 100,- € na CHB.