Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 10. februára 2023v Chminianskych Jakubovanoch rozlúčili so sestrou Ruženou Matejovskou r. Kollárovou, 74 r., 17. 2. 2023 v Medzanoch s bratom Jaroslavom Dudášom, 72 r.
 • Predsedníctvo CZ ECAV Prešov vyhlasuje oferu na nedeľu 26. 2. 2023 na núdzovú a humanitárnu pomoc na zmiernenie bolesti a utrpenia po ničivom zemetrasení v Turecku a Sýrii.
 • Evanjelická ZŠ s MŠ v Prešove Vás pozýva na Deň otvorených dverí, 21. februára 2023 v čase od 8.00 do 15.30 hod. počas ktorého si budete môcť prezrieť priestory školy, nazrieť do   výchovnovzdelávacieho procesu, oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom, diskutovať so žiakmi a učiteľkami materskej a základnej školy. Zvlášť chceme pozvať budúcich prváčikov a nové deti, ktorých oboznámime s podrobnosťami podania prihlášky do materskej školy a zápisu do 1. ročníka základnej školy.

Milodary

 • Modlitebné spoločenstvo ŠZS obetuje na diakonický domov ELIM 200,- €.
 • Rodičia pri krste Sáry Havírovej s prosbou o Božie požehnanie a vedenie obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Manželia Ondrej a Nikola Havírovci pri požehnaní manželstva a krste syna Maxa s prosbou o milosť a Božie vedenie obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov ďakuje Pánu Bohu za všetko čo jej priniesol do života a prosí o milosť a požehnanie do ďalších dní a obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na svojho otca pri 20. výročí úmrtia, zároveň spomína na ďalších v rodine zosnulých a obetuje 30,- € na opravu kostola.
 • Bohuznámy brat pri dožití sa 70-tich rokov z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu a s prosbou o Božie požehnanie do ďalších dní obetuje 100,- € na online prenosy a 200,- € na opravu kostola.
 • Rodina Figurová a Pankuchová pri krste syna a vnuka Noela s prosbou o Božie požehnanie a vedenie obetujú 25,- € na DB, 25,- € pre RoS a 70,- € na opravu kostola.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahým otcom a starým otcom Jurajom Mitaľom obetujú vďačné dcéry a ostatná rodina zídená na kare 200,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina pri 2. výročí úmrtia s láskou spomína na manžela, otca, starého a prastarého otca a obetuje 100,- € na CZP.