Oznamy

  • Zbierka pre diakonický domov ELIM počas Aliančného modlitebného týždňa bola v celkovej výške 1 242,- €. Ďakujeme všetkým, ktorí