Oznamy

  • V nedeľu 11. 12. 2022 bol v našom chráme pokrstený syn Tadeáš, rodičov Gabriela Imricha a Michaely r. Seďoriovej, v sobotu 17. 12. 2022