Oznamy

 • V nedeľu 11. 12. 2022 bol v našom chráme pokrstený syn Tadeáš, rodičov Gabriela Imricha a Michaely r. Seďoriovej, v sobotu 17. 12. 2022 bol pokrstený syn Juraj rodičov Milana Štofana a Moniky r. Kostelníkovej.
 • Srdečne pozývame na vianočný koncert speváčky Janais a jej kapely, ktorý bude v Dvorane Starého kolégia 21. 12. 2022 (streda) o 18.00 h. Predpredaj lístkov na Biskupskom úrade VD ECAV alebo na www.janais.sk
 • Presbyterstvo na svojom zasadnutí odsúhlasilo dočasnú zmenu konania SB:
  1. nedeľu v mesiaci o 9.00 h SB s požehnaním detí v Chráme
  Posledná nedeľa v mesiaci Rodinné SB o 11.00 h na fare

Milodary

 • Bohuznámy brat pri platení CP obetuje na opravu kostola 70,- €.
 • Bohuznámi manželia pri 50. výročí sobáša ďakujú Pánu Bohu za zdravie a požehnanie a obetujú 100,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat z Lady pri životnom jubileu 50 rokov ďakuje za požehnanie a milosť, prosí o zdravie a Božie vedenie do ďalších rokov a obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Sestra Mária Balentová pri spomienke na nedávno zosnulého brata Juraja a pri 6. výročí úmrtia manžela obetuje na CZP 50,- €.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na DTF 20,-€.
 • Pri 20. výročí úmrtia otca a 14. výročí úmrtia mamky s láskou a vďakou spomína dcéra s rodinou a obetuje 100,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina pri 1. výročí úmrtia manžela, otca a starého otca obetuje na opravu kostola 50,- €.
 • Bohuznámy brat pri spomienke na svojho nebohého brata Jána Kožleja obetuje na opravu chrámu 100,- €.
 • Pri 29. výročí úmrtia rodičov Mateja a Márie a 1. výročí úmrtia brata Jaroslava s vďakou spomína brat Dušan Harčár a obetuje na chrám Boží a energie 50,- €.