Oznamy

 • Pozývame Vás na koncert sláčikového orchestra EDERVART, ktorý sa uskutoční v našom kostole dňa 16. 12. 2022 (piatok) o 20.00 hodine.
  Na koncerte zaznejú skladby hudobných majstrov J. S. Bacha, A. Mozarta, S. Prokofieva a ďalších.
 • Srdečne pozývame na vianočný koncert speváčky Janais a jej kapely, ktorý bude v Dvorane Starého kolégia 21. 12. 2022 (streda) o 18.00 h. Predpredaj lístkov na Biskupskom úrade VD ECAV alebo na www.janais.sk
  Presbyterstvo na svojom zasadnutí odsúhlasilo dočasnú zmenu konania SB:
  1. nedeľu v mesiaci o 9.00 h SB s požehnaním detí v Chráme
  Posledná nedeľa v mesiaci Rodinné SB o 11.00 h na fare

Milodary

 • Bohuznáma sestra z Kojatíc pri prislúžení VP v domácností z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje spolu s dcérou na modlitebňu v Kojaticiach 40,- €.
 • Rodičia, starí rodičia a krstní rodičia pri krste dcéry a vnučky Mie obetujú s vďakou 50,- €.
 • Bohuznáma rodina ďakuje pánu Bohu za každodennú milosť, pomoc a požehnanie za celý rok 2022. S vďakou a v dôvere sa odovzdáva do Božích rúk aj do nastávajúceho roku 2023 s prosbou o milosť, pomoc a požehnanie. Vďačne oferuje 50,- € na opravu kostola a 20,- € na online prenosy.
 • Rodina pri krste Amálie Džubakovskej s prosbou o Božie vedenie a požehnanie obetuje 30,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina s láskou spomína na zosnulých rodičov pri 20. výročí ich úmrtia a obetuje na opravu kostola 50,- €.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na opravu kostola a 10,- € na DTF.
 • Pri 1. výročí úmrtia mamy a starej mamy Márie Pribulovej z Dulovej Vsi si na ňu spomínajú deti s rodinami a obetujú 100,- € na opravu chrámu.
 • Bohuznáma sestra spomína s vďakou a láskou na všetkých zosnulých v rodine a prosí o Božie požehnanie pre seba i svoje deti s rodinami. Na opravu kostola obetuje 100,- €.
 • Novomanželia Milan a Viktória Guľasovci pri uzatvorení manželstva prosia o Božie vedenie a ochranu a obetujú na opravu kostola 100,- €.
 • Bohuznáma rodina ďakuje za požehnanie v tomto roku a obetuje 60,- € na CZP.
 • Sestra Otília Hricová z Košíc z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje 20,- € na obnovu chrámu Božieho.