Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 15. 11. 2022 v Podhradíku rozlúčili so sestrou Máriou Vojtaškovou r. Klimovou, 94 r.
 • V Prešove s bratom Dušanom Majerníkom, 70 r. 18. 11. 2022 na Solivare so sestrou Zuzanou Humeníkovou, r. Gregorovou, 57 r.
 • V sobotu bola v našom chráme pokrstená dcéra Juliana, rodičov Zdenka Michalova a Ivety r. Timkovej
 • Milé sestry, pozývame vás na Seniorátne stretnutie žien na tému: Násilie páchané na ženách a jeho dopad na život rodín a spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 3. 12. 2022 (sobota) o 15.00 h v Prešove. Svoju účasť nahláste na FÚ.
 • Diakonický domov ELIM (zariadenie pre seniorov) hľadá opatrovateľky, zdravotné sestry a kuchárky. Ak by mal niekto záujem, nech kontaktuje riaditeľa, alebo sekretariát BÚ VD č. t. 051 772 25 15, vdecav.sk/kontakt,  diakonia@vdecav.sk

Milodary

 • Bohuznámi manželia pri 50. výročí sobáša a nedávnych 70-tinách manžela ďakujú Pánu Bohu za doterajšie vedenie a vyprosujú Božie požehnanie do ďalších rokov spoločného života. Zároveň si spomínajú na ostatných zosnulých v rodine a obetujú 200,- € na opravu chrámu.
 • Pri 10. výročí úmrtia manželky a mamy Emílie Bulnovej si na ňu s láskou spomína manžel a deti s rodinami a obetujú 130,- € na CHB.
 • Pri 2. výročí úmrtia manžela Milana Guľasa si na neho spomína manželka a obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP s vďačnosťou voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na opravu kostola.
 • Pri poslednej rozlúčke so zosnulým manželom, otcom a starým otcom Dušanom Majerníkom s prosbou o Božie potešenie obetuje manželka, deti s rodinami a ostatní zúčastnení na pohrebnej rozlúčke: 100,- € na detskú besiedku; 100,- € na mládež; 100,- € na rodinné spoločenstvo a 100,- € na opravu kostola.
 • Pri 10. výročí úmrtia Jozefa Guľasa a 6. výročí úmrtia Júlie Guľasovej spomínajú deti s rodinami a obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti za Božiu pomoc pri operácii a pri spomienke na zosnulých v rodine obetuje 200,- € na opravu kostola a 20,- € na online prenosy.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou a starou mamou Máriou Vojtaškovou obetujú deti s rodinami 150,- € na CHB, 50,- € na DTF, 50,- € pre Červenicu, pozostalá rodina zídená na pohrebnej rozlúčke obetuje 300,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina pri spomienke na otca pri 30. výročí a mamy pri 14. výročí úmrtia, zároveň spomínajúc na starých rodičov a ostatných zosnulých v rodine obetujú 80,- € na opravu kostola a 20,- € pre spevokol.
 • Bohuznáma rodina spomína pri 1. výročí úmrtia na mamu a starú mamu, ďakuje za Božiu milosť a ochranu a obetuje 40,- € na CZP.