Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 3. 11. 2022 v Prešove rozlúčili s bratom Jánom Štefankom, 80 r.
 • Včera bola v našom chráme pokrstená dcéra Adela, rodičov Martina Gumana a Adriany r. Bajusovej.
 • V sobotu 5. 11. 2022 uzavreli v našom chráme manželstvo Ľubomír Ivanko Macej a Marianna Lenčáková.
 • V predajni PATMOS sú už k dispozícií kalendáre na rok 2023:
  Tranovský evanjelický kalendár 6,70 €
  Stolový kalendár 5,60 €
  Nástenný kalendár 7,50 €
  Tesnou bránou 4,50 €
 • Presbyterstvo na svojom zasadnutí odsúhlasilo dočasnú zmenu konania SB:
  1. nedeľu v mesiaci o 9.00 h SB s požehnaním detí v Chráme
  Posledná nedeľa v mesiaci Rodinné SB o 11.00 h na Fare

Milodary

 • Novomanželia Ivaneckí pri uzavretí manželstva ďakujú Pánu Bohu za požehnanie a milosť, obetujú na opravu kostola 100,- €, zároveň rodičia Kancírovci a krstní rodičia Kancírovci obetujú na chrám 150,- €.
 • Pri 2. výročí smrti mamy Alžbety Kuropčákovej na ňu spomína dcéra Gabriela a obetuje 20,- € na opravu kostola a 20,- € na online prenosy.
 • Pri poslednej rozlúčke s Kamilkom Kolesárom obetujú na opravu chrámu rodičia, sestra, babka, krstná mama a teta 500,- €. So žalmistom vyznávajú: „Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.“
 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Annou Capovou r. Beňovou obetuje syn s rodinou a ostatná rodina zídená na pohrebnej rozlúčke 160,- € na CHB.
 • Bohuznáma rodina s vďakou a láskou spomína na všetkých zosnulých v rodine a na opravu kostola obetuje 50,- €.
 • Pri 25. výročí úmrtia brata Pavla Škápika s láskou spomína manželka a dcéry s rodinami a obetujú 100,-€ na CZP.
 • Bohuznáma sestra s rodinou pri spomienke na manžela a otca pri 5. výročí úmrtia obetuje 50,-€ na CZP.
 • Pri 5. výročí úmrtia manželky Evy Harčárovej, pri 25. výročí úmrtia otca Jána Harčára zo Žipova a brata Jozefa Harčára obetuje Viktor Harčár s rodinou na CZP 50,-€.
 • Pri výročí úmrtia rodičov a ostatných príbuzných obetuje bohuznáma sestra 50,- € na opravu chrámu a 50,- € na modlitebňu v Petrovanoch.
 • Bohuznámy brat pri 80. narodeninách sa porúča do Božej ochrany a z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na opravu kostola 70,- €.
 • Bohuznáma rodina pri 1. výročí smrti drahej mamy a starej mamy na ňu s láskou a vďakou spomína a obetuje na opravu kostola 100,- €.
 • Sestra Adela Jartimová st. z vďačnosti voči pánu Bohu sa aj naďalej porúča do Jeho rúk obetuje na opravu chrámu 20,- €.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti za doterajšie požehnanie a zdravie, zároveň spomína na blízkych zosnulých a obetuje 100,- € na CZP.