Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 3. 11. 2022 v Prešove rozlúčili s bratom Jánom Štefankom, 80 r.
  • Včera bola v na