Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili 25.10.2022 v Prešove so sestrou Annou Capovou r. Beňovou, 79 r., 26. 10. 2022 na Solivare so sestrou Emíliou Kubincovou
  r. Durišovou, 90 r., 28. 10. 2022 v Prešove s bratom Kamilom Kolesárom 26 r.
 • Presbyterstvo na svojom zasadnutí odsúhlasilo dočasnú zmenu konania Služieb Božích:
  1. nedeľu v mesiaci – Služby Božie s požehnaním detí o 9.00 h v Chráme
  Posledná nedeľa v mesiaci – Rodinné SB o 11.00 h na Fare

Milodary

 • Pri 5. výročí úmrtia manžela a otca si naňho s láskou spomína manželka s deťmi, zároveň spomínajú na ostatných zosnulých v rodine a obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Emíliou Kubincovou, obetuje zarmútená dcéra s rodinou 40,- € na opravu kostola a rodina zídená na pohrebnej rozlúčke 25,- € na opravu kostola.
 • Pri 30. výročí úmrtia rodičov a 2. výročí smrti brata na nich s láskou spomínajú deti s rodinami a obetujú 120,- € na opravu kostola.
 • Vďační rodičia pri krste Tamary Petrušovej obetujú 20,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma manželka s deťmi vrúcne ďakujú Pánu Bohu za úspešnú operáciu milovaného manžela a otca a majúc na pamäti slová Písma, že Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku, vyprosujú Božie požehnanie a silu pri jeho ďalšom zotavovaní – pri tejto príležitosti obetujú na opravu Chrámu Božieho milodar 100,- €.
 • Brat Daniel Joščák z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje 100,- na CZP.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti narodenín svojich dcér ďakuje nášmu Pánovi za doterajšie dobrodenia a vyprosujúc Božie požehnanie do ďalších rokov obetuje 100,- € na opravu kostola a 10,- € na DTF.
 • Sestra Slávka Mathiová z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 30,- € na opravu kostola.
 • Bohuznámi manželia pri požehnaní manželstva prosia o Božie vedenie a požehnanie pre spoločný život a obetujú 200,- € na CZP.
 • Bohuznámi rodičia a starí rodičia pri požehnaní manželstva dcéry a vnučky obetujú 200,- € na CZP.
 • Bohuznáme sestry s rodinami ďakujú Pánu Bohu za pomoc pri uzdravovaní mamy a obetujú 100,- € na opravu kostola.
 • Brat Jozef Zošák z Montrealu si pri príležitosti Pamiatky zosnulých s láskou spomína na svojich rodičov a starých rodičov z Podhradíka a obetuje na CHB v Prešove 100,- CAD.
 • Rodina Lipková z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na DTF, 20,- € na online prenosy a 10,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na zosnulých rodičov a ostatných zosnulých v rodine obetuje na opravu kostola 50,- €.
 • Rodina z Liptova zídená na pohrebe Bohuznámej sestry obetuje 100,- na CHB.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti za doterajšie požehnanie obetuje 100,- € na CHB.
 • Bohuznámi manželia pri 60. výročí sobáša ďakujú Pánu Bohu za požehnanie, dar detí a vnúčat a porúčajú sa do Jeho ochrany v ďalších rokoch života obetujúc na opravu kostola 50,- €.