Oznamy

 • V sobotu boli v našom chráme pokrstené deti: syn Natan rodičov Filipa Benetina a Dagmary r. Rozkošovej, dcéra Anna, rodičov Lukáša Polohu a Claudie Vráblovej
 • V predajni Patmos si môžete zakúpiť zamyslenia na každý deň Tesnou bránou 2023 ako aj inú kresťanskú literatúru.
 • Výsledky volieb generálneho dozorcu ECAV
  Kandidáti:
  1. Marián Damankoš 16,41 % -1962 hlasov
  2. Peter Gärtner 14,20 % -1689 hlasov
  3. Ivan Trepáč 12,66 % – 1506 hlasov
  4. Renáta Vinczeová 40,80% – 4854 hlasov
  Do druhého kola volieb postupujú:
  1. Marián Damankoš
  2. Renáta Vinczeová
  Viac informácii www.ecav.sk

Milodary

 • Sestra Alžbeta Baranova s rodinou pri Poďakovaní za úrody zeme obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za úrody zeme v tomto roku a porúča sa do Jeho milostivej ochrany a obetuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri príležitosti dožitých 70. narodenín obetuje z vďačnosti voči Pánu Bohu 30,- € na CZP a 20,- € na opravu kostola.
 • Sestra Slávka Priputenová z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € pre spevokol.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 75 rokov, ďakuje za doterajšiu milosť a zdravie a prosí o požehnanie a ochranu do ďalších rokov a obetuje 100,- € na CZP.
 • Rodina Benetinova pri krste syna Natana s vďačnosťou voči Pánu Bohu a s prosbou o Božie vedenie obetuje 100,- € na opravu kostola a 100,- € pre staršiu mládež.
 • Pri 2. výročí úmrtia manžela a 3. výročí úmrtí syna si na nich s láskou spomína manželka a mama a obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra pri životnom výročí 70tych narodenín ďakuje pánu Bohu a prosí o Božie požehnanie aj do ďalších dní. Zároveň ďakuje za 48 spoločne prežitých rokov v manželstve. Obetuje 50,- € na opravu kostola a 10,- € na DTF.