Oznamy

  • V sobotu boli v našom chráme pokrstené deti: syn Natan rodičov Filipa Benetina a Dagmary r. Rozkošovej, dcéra Anna, rodičov Luká