Oznamy

 • V predajni Patmos si môžete zakúpiť zamyslenia na každý deň Tesnou bránou 2023 ako aj inú kresťanskú literatúru.
 • Dnešnú nedeľu 2. 10. o 16.00 hod. sa uskutoční stretnutie Rodinného spoločenstva na fare.
  Téma: Pán Ježiš nás učí ako sa modliť. Poslúži nám brat farár Tomáš Valašík, konsenior ŠZS. Srdečne pozývame.

Milodary

 • Bohuznámi rodičia prosia o Božie požehnanie pri uzavretí manželstva dcéry a obetujú 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP a pri spomienke na rodičov a starých rodičov ďakujúc Pánu Bohu za zdravie a požehnania obetuje 150,- € na opravu chrámu a 50,- € na online prenos.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu a pri spomienke na rodičov a starých rodičov obetuje na opravu chrámu 170,- €
 • Pri 1.výročí úmrtia mamy Dariny Bekečovej z Daletíc spomínajú deti s rodinami a obetujú 100,-€ na chrám Boží.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za pomoc pri operácii dcéry a obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra s rodinou pri platení CP z vďačnosti obetuje na opravu chrámu 200,- €
 • Pred 20-timi rokmi dotĺklo srdce drahého manžela, otca, starého otca a kantora nášho cirkevného zboru Mgr. Antona Kušníra. S láskou spomína manželka a deti s rodinami a pri tejto príležitosti obetujú na opravu organu 100,- €.
 • Bohuznáma dcéra s rodinou s vďakou spomína na drahú mamu pri 25. výročí jej smrti a obetuje na opravu kostola 30,- €.
 • Bohuznáma rodina s láskou a vďakou spomína pri 1. výročí úmrtia na manžela, otca a starého otca a obetuje na CZP 150,- €
 • Sestra Eva Gajdošová s rodinou spomína na brata Martina pri 1. výročí jeho úmrtia a obetuje na CZP 30,- €.