Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 20.9.2022 v Bzenove rozlúčili s bratom Andrejom Olejárom, 90 r.
  • V sobotu 24.9.2022 bol v našom chráme pokrstený syn Michal, rodičov Michala Kaceja a Soni r. Pagurkovej
  • Blahoželáme našim mládežníkom k získaniu 1. miesta na Futbalovom turnaji dorastu a mládeže ŠZS, konaného dňa 15.9.2022 v Kukovej.
  • Predsedníctvo CZ ECAV Prešov pozýva členov zborového presbyterstva na Zasadnutie ZP CZ ECAV Prešov, ktoré sa uskutoční dňa 27.09.2022 (utorok) o 18.00 hodine v malej zborovej miestnosti na Farskom úrade CZ ECAV Prešov.

Milodary

  • Pri spomienke na zosnulú mamku Darinu Alexovičovú r. Ichniovskú si na ňu s láskou spomínajú rodiny Alexovičová, Studničková, Ichniovská, Ivanová a Kravcová, ďakujú za doterajšie požehnanie a milosť a obetujú 100,- € na CHB.
  • Bohuznámi manželia pri 50. výročí sobáša a tiež za syna s rodinou ďakujú Pánu Bohu za každý deň Božej milosti a požehnania. So slovami: „Aká vzácna je Tvoja milosť, Bože.“Aj do ďalších dní prosíme: Ochraňuj nás Bože, lebo sa k Tebe utiekame, Ty si náš Pán! Z vďačnosti voči Pánu Bohu venujeme: 100,- € na opravu kostola, 20,- € pri rozlúčke s bratom O. Kočom, 50,- € na pomoc pre Ukrajinu.
  • Pri 10. výročí úmrtia mamy a pri jej nedožitých 102. narodeninách si na ňu s láskou spomínajú synovia s rodinami a obetujú 50,- € na opravu kostola.
  • Rodina Macejová pri poďakovaní za úrody zeme ďakuje Pánu Bohu za jeho požehnanie a obetuje 50,- € na online prenosy a 50,- € na opravu kostola.
  • Pri poslednej rozlúčke so zosnulým manželom, otcom a starým otcom Andrejom Olejárom obetuje pozostalá manželka 100,-€ na opravu kostola a rodina zídená na kare 200,-€ na opravu kostola.
  • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu 50,- € na opravu kostola.