Oznamy

  • V nedeľu 11.9.2022 boli v našom chráme pokrstené deti: syn Filip, rodičov Filipa Vojteka a Michaely r. Mikitovej, syn Juraj, rodičov Vili