Oznamy

 • V nedeľu 11.9.2022 boli v našom chráme pokrstené deti: syn Filip, rodičov Filipa Vojteka a Michaely r. Mikitovej, syn Juraj, rodičov Viliama Škutu a Adriány r. Kriváňovej.
 • Pozývame vás na stretnutie s pracovníkmi Misie na Níle:
  19. 9. 2022 o 18.00 h OÚ Janov
  20. 9. 2022 o 17.00 h Fara
 • Poďakovanie za úrody zeme dňa 2.10.2022 SB o 9,00 h. Úrodu, s ktorou sa chcete podeliť, môžete doniesť do átria BÚ v Prešove pred službami Božími. Ďakujeme vám za vaše ochotné srdcia.

Milodary

 • Manželka s rodinu s vďakou a láskou spomína na manžela a otca Imricha Sabola a ďakuje Pánu Bohu za spoločne prežité roky a obetuje 50,- € na CHB.
 • Pri krste Juraja Škutu obetuje vďačná rodina 30,- € na opravu kostola.
 • Rodiny Hankovská a Gallová pri svadbe dcéry a syna vyprosujú Božie požehnanie a vedenie pre novomanželov a obetujú 150,-€ na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na opravu kostola a TV prenosy 300,- €.
 • Bohuznáma sestra s rodinou pri 43. výročí úmrtia otca a 5. výročí úmrtia mamky ďakuje Pánu Bohu za nich a prosí o milosť a požehnanie do ďalších dní a obetuje 20,- € na CHB.
 • Sestra Anna Filipova z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP obetuje 20,- € na opravu kostola.