Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 7.9.2022 v Malom Šariši rozlúčili so sestrou Pavlínou Gallovou r. Hudákovou, 87 r.
 • V nedeľu 4.9.2022 boli v našom chráme pokrstené deti Vera Catherine a Frank Emanuel, rodičov Kevina Jamesa Feane a Kamily r. Petrusovej
 • V sobotu 10. 9. 2022 uzavreli v našom chráme manželstvo: Ľubomír Gall a Dominika Hankovská
 • Pozývame vás na stretnutie s pracovníkmi Misie na Níle: 19. 9. 2022 o 18.00 h OÚ Janov, 20. 9. 2022 o 17.00 h Fara
 • Bratia a sestry, v týchto dňoch prebieha zápis detí, narodených v roku 2010, na konfirmačnú prípravu do 1. ročníka.
  Vyplnenú prihlášku doručte do kancelárie. patmos.sk/konfirmacia

Milodary

 • Rodina Vereščáková pri sobáši syna s prosbou o Božie požehnanie pre novomanželov obetuje 200,- € na opravu kostola.
 • Bohuznámi mladomanželia pri vstupe do manželstva prosia o Božie požehnanie a vedenie a obetujú 100,- € na opravu kostola.
 • Rodina Vojteková pri krste syna Filipa ďakuje za tento vzácny dar a prosí o Božie požehnanie a Božiu milosť do ďalších dní, obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Pri poslednej rozlúčke dňa 7.9.2022 v Malom Šariši s našou drahou mamkou, babkou a prababkou Pavlínou Gallovou, rod. Hudákovou, obetujú deti na opravu kostola 500,- €, zároveň rodina zídená na pohrebnej rozlúčke obetuje na opravu kostola 230,- €.
 • Bohuznámi manželia pri 25. výročí sobáša a tiež pri 50-tich narodeninách manželky, ďakujú Pánu Bohu za Jeho doterajšie požehnanie a odovzdávajúc sa do Jeho rúk prosia o Božiu milosť aj do ďalších dní. Obetujú 200,-€ na opravu kostola.
 • Bohuznámi manželia pri životných jubileách a pri výročí sobáša obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu, ďakujúc za zdravie a Božie požehnanie, prosiac o pomoc pri operácii manželky a spomínajúc na zosnulých pochovaných v Červenici, Žehni a Petrovanoch obetuje 100,- € na CZP, 15,- € na DTF a 15,- € na online prenosy.
 • Bohuznámi rodičia pri sobáši syna Mareka vyprosujú požehnanie pre mladomanželov a obetujú 100,- € na CZP.
 • Bohuznáme sestry z EZŠ pri poslednej rozlúčke s bratom farárom Ondrejom Kočom obetujú miesto kvetov 50,- € na CZP, fília Petrovany pri tej istej príležitosti obetuje 100,- € na CZP.
 • Rodina Mrazová pri pamiatke posvätenia modlitebne v Petrovanoch obetuje 30,- € na CZP.