Oznamy

 • Vo štvrtok 18. 8. 2022 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s bratom Jánom Kožlejom, 66 r.; 14. 8. 2022 bol v našom chráme pokrstený syn Timotej, rodičov Petra Kozla a Aleny r. Vrabľovej, 20.8.2022 syn Niko, rodičov Richarda Glankoviča a Moniky r. Macejovej, dcéra Alma, rodičov Dávida Motyľa a Alexandry r. Ernstovej, syn Michal, rodičov Patrika Eliaša a Alexandry r. Malej.
 • V sobotu 20.8.2022 uzavreli v našom chráme manželstvo Michal Homza a Kamila Rusiňáková
 • Bratia a sestry, v týchto dňoch prebieha zápis detí, narodených v roku 2010, na konfirmačnú prípravu do 1. ročníka.
  Vyplnenú prihlášku doručte do kancelárie FÚ. Termín prvého stretnutia bude oznámený začiatkom septembra.

Milodary

 • Pri príležitosti krstu syna Timoteja obetujú vďační rodičia 20,- € na CZP.
 • Pri nedožitom výročí 100 rokov drahej mamky Zuzany Jankovskej si na ňu s láskou spomína dcéra Ľudmila s rodinou a obetuje 100,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu, prosí o zdravie a Božie vedenie a obetuje 50,- € pre spevokol.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu spomína na svoju dcéru Michaelu a synovca Vladimíra a zároveň si spomína na ďalších zosnulých v rodine a obetuje 70,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 75 rokov sa dáva do Božej ochrany a vyznáva so žalmistom „Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!“ a obetuje na opravu kostola 50,- €, pre spevokol 30,- € a pre SEŽ 50,- €.
 • Bohuznáma sestra pri prislúžení VP manželovi v nemocnici, ďakuje za Božie milosrdenstvo a obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 40,- € na opravu kostola.
 • Dcéra s rodinou si pripomína nedožité 100. výročie narodenia matky a zároveň si spomína na zosnulých z rodiny: otca, brata a manžela. S prosbou o Božie potešenie a požehnanie do ďalších dní obetuje 100,-€ na opravu kostola.