Oznamy

  • V nedeľu 7.8.2022 bola v našom chráme pokrstená dcéra Natália, rodičov Miroslava Hudáka a Michaely r. Hajduovej
  • V sobotu 13.8.2022 uzavreli v našom chráme manželstvo Matúš Krajňák a Alžbeta Theiszová, Matej Ficko a Veronika Ferencová, Miroslav Radačovský a Radka Semáčová
  • Bratia a sestry, v týchto dňoch prebieha zápis detí, narodených v roku 2010, na konfirmačnú prípravu do 1. ročníka. Vyplnenú prihlášku doručte do kancelárie FÚ. Termín prvého stretnutia bude oznámený začiatkom septembra. Viac na: patmos.sk/konfirmacia

Milodary

  • Pri príležitosti krstu Natálie Hudákovej obetujú vďační rodičia a krstní rodičia 100,- € na opravu kostola.
  • Pri krste vnučky Natálky obetujú starí rodičia Hudákovi 30,- € na opravu kostola.
  • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu, ďakuje za zdravie a Božie požehnanie, zároveň si spomína na zosnulých rodičov a manžela a obetuje 100,- € na CZP.
  • Manželia Švirlochovci pri 55. výročí vzájomnej lásky a pri spomienke na zosnulých v rodine ďakujú Pánu Bohu za život, zdravie a prosia o Božie požehnanie do ďalších dní. Obetujú 20,- € na opravu chrámu; 20,- € na školu v Červenici; 20,- € pre spevokol a 10,- € na DTF.
  • Bohuznáma sestra pri príležitosti 60-tich narodenín ďakuje Pánu Bohu za Jeho vedenie a prosí o Božiu milosť a požehnanie aj do ďalších dní. Obetuje 30,- € na opravu kostola.
  • Bohuznáma rodina pri uložení urien zosnulých v rodine vyprosuje pre pozostalých Boží pokoj a ochranu a obetuje 20,- € na opravu kostola.