Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa na Solivare rozlúčili 20. 07. 2022 s bratom Imrichom Horňákom, 80 r.
  • Relevant n.o. hľadá opatrovateľku na domácu opatrovateľskú službu k seniorom. Bližšie informácie v kancelárii na Svätoplukovej 12 alebo na telefónnom čísle 0911 985 415
  • Milí mládežníci, pozývame vás na Dorastový výlet, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. 8. 2022 – 26. 8. 2022 Bližšie info a prihlasovanie na: patmos.sk/dorast/vylet

Milodary

  • Pri uložení urny drahého manžela, otca a starého otca Karla Nájemníka obetuje manželka 50,- € na opravu kostola.
  • Pri poslednej rozlúčke s drahým manželom Jurajom Mihaľovom obetuje manželka 100,- € na opravu kostola.
  • Pri poslednej rozlúčke s drahým manželom a otcom Milanom Kmecom obetuje rodina Kmecová 200,- € na opravu kostola.
  • Bohuznáma rodina prosí o zdravie rodičov a zvlášť mamy v nemocnici a obetuje 60,- € na CZP.