Oznamy

  • V nedeľu 3.7. 2022 boli v našom chráme prijatí do ECAV Lucia Šándorová a Ján Čarnoký
  • V sobotu 9. 7. 2022 bol v našom chrám