Oznamy

 • V nedeľu 3.7. 2022 boli v našom chráme prijatí do ECAV Lucia Šándorová a Ján Čarnoký
 • V sobotu 9. 7. 2022 bol v našom chráme pokrstený syn Nicolas, rodičov Pavla Draganovského a Lucie r. Zagorovej.
 • Relevant n.o. hľadá opatrovateľku na domácu opatrovateľskú službu k seniorom. Bližšie informácie v kancelárii na Svätoplukovej 12 alebo na telefónnom čísle 0911 985 415
 • Milí mládežníci, pozývame vás na Dorastový výlet, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. 8. 2022 – 26. 8. 2022 Bližšie info a prihlasovanie na: patmos.sk/dorast/vylet

Milodary

 • Rodina Chovanová pri krste syna Lukáša obetuje na CZP 20,- €.
 • Pri 90. narodeninách ďakuje brat farár Ján Velebír s manželkou a deťmi za všetko požehnanie a obetuje na CZP 200,- €. Jeho sestra Zuzana Sochová s rodinou z Hanušoviec obetuje na CZP 100,- €
 • Bohuznáma rodina s láskou spomína pri 20.výročí úmrtia na otca a starého otca a obetuje50,-€ na CZP a 50,-€ na modlitebňu v Petrovanoch
 • Spoločenstvo žien obetuje z vďačnosti 300,-€ na diakonický domov ELIM.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov ďakuje Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktoré sa jej dostalo a prosí o Božiu prítomnosť a milosť pre celú svoju rodinu. S vďačnosťou obetuje 50,- € na CZP, 50,- € pre spevokol a 50,- € na detskú besiedku.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 85 rokov ďakuje Pánu Bohu za ochranu, milosť a požehnanie a s prosbou o vedenie do ďalších dní života obetuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti 30. výročia odchodu svoje matky do večnosti, s úctou a láskou na ňu spomína, podobne ako na všetkých zosnulých v rodine a obetuje 100,- € na CZP a 10,- € na DTF.
 • Rodina Pacindová z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na opravu kostola.