Oznamy

  • V nedeľu 26.6.2022 boli v našom chráme pokrstené deti Petronela a Sergej, rodičov Sergeja Holuba a Svetlany Horvátovej, v sobotu 2. 7. 20