Oznamy

  • V nedeľu 26.6.2022 boli v našom chráme pokrstené deti Petronela a Sergej, rodičov Sergeja Holuba a Svetlany Horvátovej, v sobotu 2. 7. 2022 boli pokrstení: Júlia Kanciánová, dcéra Zuzany Kancianovej, Zuzana Kancianová, syn František, rodičov Jakuba Čubu a Bianky r. Kancianovej,  dcéra Julia, rodičov Miloša Čižmára a Dominiky r. Kačalovej, dcéra Alžbeta a syn Daniel, rodičov Františka Kočana a Zuzany r. Lacovej, syn Lukáš, rodičov Petra Chovana a Antónie r. Andraščíkovej, dcéra Soňa Viola, rodičov Vladimíra Gála a Anny r. Bakalárovej.

Milodary

  • Mladomanželia Havírovci pri vstupe do manželstva s prosbou o Božie vedenie a požehnanie obetujú 50,- € na opravu kostola.
  • Bohuznáma rodina pri 10. výročí úmrtia manžela, otca a starého otca si na neho s láskou spomína a obetuje 20,- € pre modlitebňu v Janove, 20,- € na CHB v Rokycanoch a 10,- € na DTF.
  • Pri krste Petronely a Sergeja Holubovcov obetujú krstní rodičia 50,- € na opravu kostola.
  • Bohuznáma rodina pri krste dcéry a vnučky Gréty obetuje 100,- € na opravu kostola.