Oznamy

 • V sobotu 25. 6. 2022 uzavreli v našom chráme manželstvo Juraj Havir a Petra Jančigová
 • V nedeľu 19.6.2022 bola v našom chráme pokrstená dcéra Zuzana, rodičov Martina Šoltisa a Lucie r. Sykorovej, 25. 6. 2022 syn Alexander, rodičov Miroslava Vinša a Slávy Miženkovej,
  syn Adam, rodičov Matúša Žaca a Soni r. Obcovičovej, v Rokycanoch syn Michal, rodičov Radoslava Richtarika a Adely r. Lopuchovskej
 • ECAV na Slovensku vás pozýva na Evanjelický deň 2022 „Hľaďme na Ježiša,“ ktorý sa uskutoční 3. júla 2022 v artikulárnom kostole v Kežmarku.
  Odchod autobusu pre prihlásených: Janov 7.30 h, Prešov 7.50 h z parkoviska pri Jednote na Sídlisku III. – vedľa Kauflandu.

Milodary

 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 40,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina ďakuje za Božiu milosť a obetuje 400,- € na opravu kostola a podporu TV prenosov.
 • Rodičia a starí rodičia pri krste Viliama Kostelanského s prosbou o Božie požehnanie obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Pri príležitosti krstu Zuzany Šoltisovej venujú starí rodičia a rodičia na CHB v Rokycanoch 20,- € pre modlitebňu v Janove 20,- € a na CHB v Prešove 20,- €. ň
 • Bohuznáma sestra s rodinou pri 5. výročí smrti manžela, otca a starého otca si na neho s láskou spomína a obetuje 50,-€ na opravu kostola.
 • Manželia Pištejovci pri dožití sa 70 a 65 rokov života ďakujú za Božie milosrdenstvo a vyprosujú zdravie pre svoje deti a vnúčatá. Zároveň spomínajú na zosnulých rodičov a obetujú na opravu chrámu Božieho 100,- €.
 • Pri príležitosti 65. narodenín mamky a 70. narodenín otca ďakuje dcéra Blanka s rodinou za Božiu milosť, ktorú má v svojich rodičoch a obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Rodiny Lavríkovcov, Hermelovcov a Jurgošovcov pri príležitosti konfirmácie obetujú 30,- € na CZP.
 • Pri krste syna a vnuka Alexandra Vinša ďakujúc za Božie milosrdenstvo obetujú rodičia, starí rodičia a krstní rodičia 70,- € na opravu kostola.
 • Rodiny Kačmárová a Kušnírová z Janova pri 10. výročí úmrtia drahej mamy si na ňu s láskou spomínajú a obetujú 40,- € pre detskú besiedku.
 • Bohuznáma sestra pri 70. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktoré sa jej dostalo a prosí o Božiu pomoc a vedenie do ďalších rokov pre celú svoju rodinu a obetuje 100,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina pri 15. výročí úmrtia mamky, starej a prastarej mamky spomína na všetkých zosnulých v rodine a obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 500,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra ďakuje za Božie vedenie a pri príležitosti sobáša dcéry a narodenia vnúčat obetuje 50,- € na CZP.