Oznamy

  • V sobotu 25. 6. 2022 uzavreli v našom chráme manželstvo Juraj Havir a Petra Jančigová
  • V nedeľu 19.6.2022 bola v našom chráme p