Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 16. 6. 2022 na Solivare rozlúčili s bratom Štefanom Vicianom 92 r., V nedeľu 12. 6. 2022 bola v našom chráme pokrstená dcéra Emma, rodičov Miroslava Laca a Jany r. Gondžúrovej, 18. 6. 20202 syn Viliam, rodičov Jána Kostelanského a Jany r. Osifčinovej, syn Teo, rodičov Pavla Kaňuščina a Heleny r. Goliášovej,
  dcéra Gréta, rodičov Jakuba Piovarčího a Kataríny r. Imrichovej.
 • V sobotu 18. 6. 2022 bol v našom chráme konfirmovaný brat Matúš Alexander Lavrík.
 • V sobotu 18. 6. 2022 uzavreli v našom chráme manželstvo Martin Švorc a Tamara Orečná
 • ECAV na Slovensku vás pozýva na Evanjelický deň 2022 „Hľaďme na Ježiša,“ ktorý sa uskutoční 3. júla 2022 v artikulárnom kostole v Kežmarku.
  Prihlasovanie sa môžete na FÚ 051/7725925, ev.fara@patmos.sk alebo u jednotlivých kurátorov. Doprava individuálna, prípadne spoločný autobus, podľa záujmu.
  Bližšie info o podujatí: www.ecav.sk/evanjelicky-den

Milodary

 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamkou Máriou Bajusovou r. Beňkovou obetuje pozostalá rodina a ostatní zídení na pohrebnej rozlúčke 200,- € na opravu kostola v Prešove a 100,- € na CHB v Rokycanoch.
 • Pri poslednej rozlúčke s mamou, starou a prastarou mamou Máriou Bajusovou obetuje dcéra Danka s rodinou 100,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu za všetko požehnanie v rodine a s prosbou aby Pán Ježiš ich viedol v moci Ducha svätého obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Pri príležitosti ordinácie syna a vnuka Ondreja, vyprosujúc pre novokňaza dary Ducha Svätého a požehnanie Nebeským Otcom, aby mohol byť požehnaním pre druhých v službe cirkvi, obetujú vďační rodičia a starí rodičia na CZP 600,-€.
 • Bohuznáma rodina pri 15. výročí úmrtia drahej mamy, starej a prastarej mamy si na ňu s láskou spomína a obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Pri 1. výročí úmrtia Kamila Michalíka si na neho s láskou spomína mama Elena a obetuje 50,- € na opravu kostola.