Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 6. 5. 2022 v Prešove rozlúčili s bratom Ladislavom Csikym, 68 r.
 • V sobotu 7. 5. 2022 bola v našom chráme pokrstená dcéra Natália, rodičov Petra Rusiňáka a Simony Leškovej.

Milodary

 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 50 rokov, ďakuje Pánu Bohu za ochranu, milosť a požehnanie a s prosbou o Božie vedenie do ďalších dní obetuje 10,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri 75. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie, milosť a lásku a prosí do ďalších rokov života Božie vedenie, ochranu. S láskou a úctou spomína aj na zosnulých rodičov a z vďačnosti obetuje 100,- € na CHB.
 • Rodina Tomková pri sobáši syna s prosbou o Božie požehnanie pre mladomanželov obetuje 50,- € na opravu chrámu.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na CZP.
 • Brat Jaroslav Kostrub pri uložení urny svojej manželky prosí o Božie potešenie a obetuje 20,- € na opravu chrámu.
 • Pri 5. výročí úmrtia manžela a 26. výročí úmrtia syna si na nich s láskou spomína manželka Zuzana Partilová. Prosí o Božie požehnanie, vedenie a ochranu do ďalších dní života a obetuje 50,- € na CUZP a 20,- € na DTF.
 • Pri krste vnučky Anabely obetujú vďační starí rodičia Sokáčovi a Pipekovi na CZP 100,- € a na iné ciele 10,- €.
 • Pri krste dcéry Natálie Miškovej obetujú vďační rodičia 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra s rodinou pri 30.výročí smrti mamky si zároveň spomína aj na ostatných zomrelých v rodine a obetuje 50,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra pri 14. výročí smrti manžela si na neho s láskou spomína a obetuje 50,- € na CHB.