Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 20. 4. 2022 v Janove rozlúčili so sestrou Annou Richtárikovou r. Vaškovou 80 r.;
  21. 4. 2022 v Prešove s bratom Karlom Nájemníkom, 78 r.
 • 22. 4. 2022 uzavreli v našom chráme manželstvo Peter Hudák a Patrícia r. Králová,
  23. 4. 2022 Tomáš Hrehor a Simona r. Eperješiová
 • 23. 4. 2022 boli v našom chráme pokrstené deti:
  syn Michal, rodičov Maroša Bodnára a Miriam r. Kendrovej,
  dcéra Natália, rodičov Samuela Miška a Viery r. Dargajovej

Milodary

 • Bohuznáma rodina ďakujúc za doterajšiu milosť a prosiac o Božie vedenie a požehnanie obetujú 30,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina si s láskou spomína na drahého manžela a otca pri 1. výročí úmrtia a obetuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat pri 4. narodeninách vnuka vyznáva s evanjelistom Lukášom: „Dovoľte deťom prichádzať ku mne, a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie,“ ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť a obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti 3. narodenín svojej vnučky Ellie ďakuje Pánu Bohu za doterajšie dobrodenia a vyprosuje u Neho pre ňu a celú rodinu požehnanie do ďalších rokov života. Súčasne s láskou spomína na všetkých zosnulých v rodine, osobite spomína na svoju mamu pri jej 109. nedožitých narodeninách a obetuje 100,- € na CZP a 10,- € na DTF.
 • Bohuznáma sestra z Dulovej Vsi pri dožití sa 70-tich rokov ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť, prosí o požehnanie do ďalších rokov života a o zdravie pre celú rodinu. Obetuje 100,-€ na CZP a 20,-€ na online prenosy.
 • Rodina Bodnárova pri krste syna Michala obetuje na CZP 50,-€