Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa dňa 3. 4. 2022 rozlúčili v Janove so sestrou Máriou Chovanovou r. Priščákovou , 85 r., 6.4.2022 v Haniske s bratom Imrichom Petrom, 82 r., 8.4.2022 v Dulovej Vsi s bratom Jánom Cinom, 63 r., na Solivare s bratom Stanislavom Hrabčákom, 76 r.
  • Ďakujeme všetkým ochotným sestrám, ktoré upiekli koláče na Seniorátne stretnutie dorastu.

Milodary

  • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za milosť a požehnanie pri operácii a prosí naďalej o blízkosť a Božie vedenie a požehnanie. S láskou obetuje pre CZP v Prešove 50,- € a pre modlitebňu v Petrovanoch 50,- €.
  • Pri poslednej rozlúčke s manželom Radislavom Kuropčákom obetuje manželka s rodinou 600,- € na CZC.
  • Bohuznáme sestry s láskou spomínajú na zosnulých rodičov ako aj na ostatných zosnulých v rodine a obetujú 50,- € na opravu chrámu a
    30,-€ na Ukrajinu.
  • Pri poslednej rozlúčke s drahým manželom a otcom Imrichom Petrom obetujú manželka, synovia a dcéry Jozef, Peter, Pavol, Mária a Drahomíra s rodinami 250,- € na CHB, švagor František Poloha s manželkou 50,- € na CHB, švagriná Anna Petrová 50,- € na CHB, Drahomíra Ščešňáková s rodinou 50,- € na CHB a ostatná rodina zídená na pohrebnej rozlúčke 240,- € na CHB.
  • Bohuznáma sestra s poďakovaním Pánu Bohu za doterajšiu ochranu a vedenie obetuje 20,- € pre pomoc Ukrajine a 50,- € na CHB.
  • Ofera prijatá na účet v banke za uplynulý týždeň bola vo výške 75,- €.