Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa dňa 3. 4. 2022 rozlúčili v Janove so sestrou Máriou Chovanovou r. Priščákovou , 85 r.,