Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 28. 2. 2022 v Prešove rozlúčili so sestrami Gabrielou Havrilayovou r. Cvengrošovou, 80 r., a Máriou Molčanovou r. Zuščinovou, 79 r.
  27. 2. 2022 bola v našom chráme pokrstená dcéra Hana, rodičov Ondreja Šalamuna a Márie r. Macejovej, 05.03.2022 syn Leonard, rodičov Tomaša Pipíka a Ivany r. Fuchsovej
 • Predsedníctvo CZ ECAV Prešov pozýva členov zborového presbyterstva na zasadnutie ZP CZ ECAV Prešov, ktoré sa uskutoční dňa 14.03.2022 (pondelok) o 17.00 hodine v malej zborovej miestnosti na Farskom úrade CZ ECAV Prešov.
 • 12. 3. 2022 – Misijná konferencia v Liptovskom Mikuláši. Téma: Pripravený! Prihlášky do 7.3.2022 telefonicky 0903 566 745, e-mail: dnlmksv@gmail.com

Milodary

 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou a starou mamou Máriou Molčanovou r. Zuščinovou obetujú deti s rodinami 50,- € na opravu kostola.
 • Starí rodičia Vrabeľovi pri krste vnučky Karolíny obetujú na CZP 100,- € a na DTF 20,- €.
 • Rodičia Michal a Anežka Vrabeľovi ďakujú Pánu Bohu za dcéru Karolínu a pri jej krste obetujú z vďačnosti na CZP 100,- €.
 • Bohuznámy brat prispel na pomoc ukrajinským rodinám ubytovaným na FÚ nákupom potravín v hodnote 57,- €.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra pri nedožitých 85. narodeninách manžela, otca a starého otca obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznámi manželia pri nástupe syna do nového zamestnania prosia o Božie vedenie jeho krokov a zároveň prosia o Božie požehnanie pre celú svoju rodinu do ďalších rokov. Obetujú 100,- € na opravu chrámu.
 • Bohuznámy brat venuje na pomoc Ukrajine 100,- €.
 • Pri krste Hany Šalamunovej obetujú rodičia, krstní rodičia, starí rodičia Macejovi, starí rodičia Šalamunovi, prababka Kobyľanová a prastarí rodičia Macejovi 50,- € na službu DB a 230,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu za zdravie, ochranu a požehnanie obetuje na školu v Červenici 50,- €, na ESŠ Prešov 50,- € a na online prenosy 40,- €.
 • Ofera prijatá na účet v banke za uplynulý týždeň bola vo výške 64,- €.