Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove rozlúčili 16. 2. 2022 so sestrou Margitou Velebírovou r. Kutašovičovou, 84 r. 18.2.2022 so sestrou Annou Makovičovou r. Gdovinovou,
  83 r.
 • Vaše 1%, 2% alebo 3% z dane môžete venovať neziskovej organizácii Relevant a tým pomôžete:
  • rozvíjať aktivity s mladými ľuďmi v klubovni PUZZLE a kaviarni Cafe Relevant
  • pripravovať dievčatá z Hniezda na samostatný život
  • poskytovať opatrovateľskú službu pre seniorov v našom meste. Ďakujeme.
 • Tlačiva nájdete na stránke: www.relevant.sk/2-percenta, v Chráme Svätej Trojice, alebo v kníhkupectve Patmos

Milodary

 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 93 rokov ďakuje za Božie požehnanie a obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Pri 1. výročí smrti Milana Polohu si na neho spomínajú deti s rodinami, brat Pavol s rodinou, sestra Mária s rodinou, neter Drahomíra s rodinou a synovec František s rodinou a obetujú 200,- € na opravu kostola.
 • Starí rodičia pri príležitosti krstu vnučky Olívie ďakujú za Božie požehnanie a obetujú 50,- € na CZP.
 • Sestra Mária Kačmárová z Janova sa dožila 88 rokov života a spomína na 15. výročie úmrtie manžela a obetuje 20,- € na online vysielanie, 20,- € na Červenicu a 30,- € na modlitebňu v Janove.
 • Anna Petijová s rodinou pri poslednej rozlúčke so švagrinou Annou Lenhardtovou obetuje 100,- € na CHB, zároveň ostatná rodina zídená na pohrebnej rozlúčke obetuje 230,- € na CHB.
 • Rodina Velebírová pri poslednej rozlúčke s drahou mamou a starou mamou Margitou Velebírovou obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina pri 3. výročí úmrtia a nedožitých 68. narodeninách manžela, otca a starého otca obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na opravu kostola a online prenosy 150,- €.
 • Ľubomír Kačmár pri príležitosti 60-tych narodenín ďakuje Pánu Bohu za milosť a zdravie a prosí o požehnanie do ďalších rokov a obetuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti za zdravie celej rodiny venuje na školu v Červenici 60,- €.
 • Brat Štefan Harčár, rodák zo Žipova, pri 75. výročí narodenia z vďačnosti za všetko požehnanie obetuje 50,- € na CHB v Rokycanoch a 50,- € na CHB v PO.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou a starou mamou Margitou Velebírovou obetuje rodina zídená na kare formou zbierky 160,- € na CZP.
 • Pri rozlúčke s drahou mamou a starou mamou Annou Makovičovou r. Gdovinovou obetujú vďačné deti 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov a pri spomienke na zosnulých rodičov ďakuje za doterajšie požehnanie a obetuje 30,- € na podporu online prenosov, 20,- € na DTF a 50,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 25,- € na CZP.
 • Pri krste detí Ellie a Sophie Bujňákových obetujú rodičia, starí rodičia a krstní rodičia 150,- € na opravu kostola.
 • Sestra Magdaléna Sobotová z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 10,- € na CHB.
 • Brat Ľuboslav Kancír ďakuje za online prenosy a obetuje 50,- € na ich podporu.
 • Ofera prijatá na účet v banke za uplynulý týždeň bola vo výške 158,- €.