Oznamy

 • V sobotu 5. 2. 2022 bolo v našom chráme požehnané manželstvo Ivana Hojdana a Barbary r. Velebírovej, zároveň bola pokrstená ich dcéra Melánia.
 • V sobotu 5. 2. 2022 bol v našom chráme konfirmovaný brat Igor Nosek.
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 2. 2. 2022 rozlúčili v Prešove so sestrou Agnesou Mitaľovou r. Balkovou, 82 r.
 • Návšteva služieb Božích v Prešove je možná v počte 200 v režime očkovaní a po prekonaní covidu (OP).
 • Návšteva služieb Božích na fíliach je možná v počte 100 v režime očkovaní a po prekonaní covidu (OP).
 • V predajni PATMOS ponúkame: Tranovský kalendár, Stolový kalendár a ďalšiu kresťanskú literatúru.

Milodary

 • Rodina pri poslednej rozlúčke so sestrou Agnesou Mitaľovou obetuje rodina na chrám Boží 90,- €.
 • Pri pohrebnej rozlúčke s Máriou Bosou obetuje pozostalá rodina 200,- € na opravu chrámu.
 • Bohuznáma rodina pri 1. výročí smrti drahého manžela, otca a starého otca obetuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina zo Žabokrekov obetuje na podporu online prenosov 40,- €.
 • Rodina Tóthová z Limbachu obetuje na podporu online prenosov 50,- €.
 • Ofera prijatá na účet v banke za uplynulý týždeň bola vo výške 137,- €.