Oznamy

 • Návšteva služieb Božích v Prešove je možná v počte 200 v režime očkovaní a po prekonaní covidu (OP).
 • Návšteva služieb Božích na fíliach je možná v počte 100 v režime očkovaní a po prekonaní covidu (OP).
 • Vážení bratia a sestry, zborový konvent konaný dňa 25.7.2021 prijal nasledovné uznesenie: Zborový konvent CZ ECAV Prešov schvaľuje výšku cirkevného príspevku na hodnotu 20,- € pre člena CZ do konfirmácie a 30,- € pre konfirmovaného člena CZ. Prosíme vás, aby ste to prijali s pochopením a postupovali v zmysle tohto uznesenia.

Milodary

 • Bohuznáma sestra ďakuje za Božie požehnanie v minulom roku a prosí o Jeho vedenie v novom roku a obetuje 30,- € pre spevokol.
 • Sestra Anna Klíčová z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 30,- € na CZP a 5,- € na DTF.
 • Pri 1. výročí úmrtia mamy Anny Macejovej si na ňu s láskou spomínajú deti s rodinami, zároveň prosia o požehnanie a zdravie pre celú rodinu a obetujú 30,- € na školu v Červenici a 50,- € na CZP.
 • Sestra Mária Kuropčáková pri životnom jubileu 90 rokov ďakuje Pánu Bohu za doterajšie milosrdenstvo a prosí o požehnanie do ďalších rokov a obetuje 50,- € na CHB a 10,- € na DTF.
 • Bohuznáma sestra s rodinou pri nedožitých 100-tých narodeninách otca obetuje 80,- € na CHB a 20,- € na spevokol a porúča sa do Božej milosti aj v tomto roku.
 • Pri 35. výročí úmrtia Alžbety Ferencovej r. Čopovej si na ňu s láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami a obetujú 50,- € na CHB, 50,- € na modlitebňu Janov a 50,- € na CHB v Rokycanoch.
 • Pri 10. výročí úmrtia mamky Alžbety Kmecovej si spomínajú deti s rodinami a obetujú 80,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat prosí o Božie vedenie a uzdravenie mamky, ktorá leží v nemocnici a jej skorý návrat domov a obetuje 40,- € na CZP.
 • Sestra Magdaléna Sobotová z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 10,- € na CHB.
 • Bohuznámy brat ďakuje za Božie milosrdenstvo a obetuje 70,- € na CZP.
 • Brat Miloš Poloha s manželkou z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 400,- € na CZP.
 • Sestra Oľga Pafková z Važca ďakuje za online prenosy a obetuje 20,- € na CZP.
 • Sestra Janka Kolesárová z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti 75. narodenín a spomienke na zosnulých v rodine obetje 100,- € na CZP.
 • Ofera prijatá na účet v banke za uplynulý týždeň bola vo výške 104,- €.